Usługi

Usługi

Bezpłatne (w ramach kontraktu z NFZ)

Zajęcia z edukacji przedporodowej

Indywidualne i grupowe

Więcej
Przygotowanie do porodu naturalnego
Więcej
Konsultacje z położną
Więcej
Opieka po porodzie nad matką i dzieckiem

Wizyty domowe

Więcej
Doradztwo laktacyjne
Więcej

Dodatkowe