Doradztwo laktacyjne

Doradztwo laktacyjne

Doradztwo laktacyjne

Karmienie piersią to wspaniały dar, który podarowała kobiecie natura.
Dar zarówno dla dziecka, jak i dla niej samej. Dlatego warto karmić piersią jak najdłużej

1. Przygotowujemy do karmienia piersią

 • początek karmienia piersią
 • korzyści dla matki i dziecka wypływające z karmienia
 • odżywianie się matki karmiącej

2. Rozpoznajemy problemy z karmieniem piersią takie jak

 • nawał i zastój pokarmu
 • brak lub małe ilości pokarmu
 • bolesne lub poranione brodawki
 • wklęsłe lub płaskie brodawki
 • zapalenie gruczołu piersiowego
 • pielęgnacja piersi i brodawek piersiowych
  • cięcie cesarskie a karmienie piersia
  • karmienie i kłopoty ze zdrowiem matki karmiącej
  • odciąganie i przechowywanie pokarmu
  • zakończenie karmienia piersią
  • alternatywne metody karmienia piersią