Opieka po porodzie nad matką i dzieckiem

Opieka po porodzie nad matką i dzieckiem

Opieka po porodzie nad matką i dzieckiem

Opieka położnej nad kobietą po porodzie i jej dzieckiem realizowana jest w formie wizyt patronażowych w domu pacjenta. Kobiety i ich dzieci objęte są opieką do 8 tyg. po porodzie.
Położne rodzinne w ramach kontraktu z NFZ świadczą usługi bezpłatnie od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8, a 18. Warunkiem jest złożenie deklaracji wyboru położnej środowiskowej rodzinnej w Femina Centrum Usług Położniczo-Edukacyjnych.

Istnieje możliwość wizyt położnych poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy na wezwanie odpłatnie (150zł - 1 wizyta).

Charakter wizyt:

  • opieka nad noworodkiem (pielęgnacja, kąpiel)
  • ocena prawidłowego rozwoju noworodka
  • edukacja w zakresie szczepień ochronnych
  • doradztwo odnośnie karmienia piersią i laktacji
  • ocena prawidłowego powrotu do formy mamy po porodzie
    • porady dotyczące odżywiania się w czasie laktacji
    • samopielęgnacji, samoobserwacji w połogu
  • wsparcie w innych problemach kobiet po porodzie i cięciu cesarskim

Femina Centrum Usług Położniczo-Edukacyjnych nie pobiera opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.